Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Εξοπλισμός προς πώληση

5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

Ηχητικός εξοπλισμός-Ηχεία

Κωδικός αναφοράς:: E-230

5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 1) ΗΧΕΙΟ ΑΥΤ/ΝΟ 380W AUDIO P, 2) HXEIO AYT/NO 1000W AUDIO, 3) HXEIO A.P. 900W 12, 4) ΗΧΕΙΟ S.W A.R ΚΑΙ 5) ΑΝΑΛΑΙΖΕΡ ΨΗΦΙΑΚΟ LA AUDIO

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή