Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Οχήματα προς πώληση

(1) ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΑΡΚΑΣ KOEGEL ΤΥΠΟΥ SN24

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς:: O-245

(1) ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΑΡΚΑΣ KOEGEL ΤΥΠΟΥ SN24

ΕΤΟΥΣ: 1992

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή