Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Εξοπλισμός προς πώληση

SL-990-digital vision 3x, 3 ΜΕΓΕΝΘΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΑΓΩΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Ιατρικά Μηχανήματα

Κωδικός αναφοράς:: E-249

SL-990-digital vision 3x, 3 ΜΕΓΕΝΘΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΑΓΩΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΕΤΟΥΣ: 2005

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή