Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Εξοπλισμός προς πώληση

(1) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HEIDELBERG GTO 46-NO 651851

Εκτυπωτικά - Φωτογραφικά Μηχανήματα

Κωδικός αναφοράς:: E-261

(1) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HEIDELBERG GTO 46-NO 651851

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή