Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Οχήματα προς πώληση

(1) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ KRONE ΤΥΠΟΥ SDP27

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς:: O-263

(1) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ KRONE ΤΥΠΟΥ SDP27

ΕΤΟΥΣ: 2006

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή